Home

technisch raadgever technische keuring

De functie van technisch raadgever technische keuring situeert zich binnen de afdeling 'Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid' van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid). Deze afdeling zet de eigen expertise en middelen in om Vlaanderen verkeersveiliger te maken, dat samen met externe partners.

De technisch raadgever technische keuring wordt tewerkgesteld in het team dat nagaat of voertuigen voldoen aan de geldende technische eisen voor (homologatie) of na (technische keuring) hun inschrijving.

Het takenpakket van deze functie ziet er als volgt uit:

  • overleg met de andere gewesten en GOCA (koepel van de erkende keuringsinstellingen) over specifieke onderwerpen inzake technische keuring;

  • meewerken aan het opstellen van instructies voor de technische keuring;

  • beantwoorden van technische vragen van de inspecteurs technische keuring én van erkende keuringsinstellingen;

  • coördineren en behandelen van vragen van burgers en bedrijven inzake technische keuring;

  • opmaak, nalezen en correctie van antwoorden op parlementaire vragen, kabinetsnota’s en vragen om uitleg;

  • toezicht houden op de werking van de erkende instellingen voor technische controle én de coördinatie van de administratieve afwikkeling ervan;

  • meewerken aan het beleid inzake technische keuring;

  • opvolgen van de Europese regelgeving en meewerken aan de omzetting in gewestelijke regelgeving.

 

Bekijk de vacature online via:http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/index.php?id=53&vac=1851

BijlageGrootte
Functiebeschijving_technisch raadgever technische keuring_DMOW00144.pdf113.62 KB

Vervaldatum: 31/01/2018