Home

Maatschappelijk werker

Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia biedt toegankelijke en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg. Het ziekenhuis heeft een vacature voor een maatschappelijk werker in de Multifunctionele Eenheid 'Het Klaverblad' (MFE) en het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ). 

Als lid van het multidisciplinaire team ga je de interferentie na tussen de aangemelde problematiek en de specifieke sociale context van de patiënt. Je treedt op het sociaalmateriële, het sociaaladministratieve en het psychosociale vlak hulpverlenend op. Je handelt in overleg met de patiënt en streeft naar diens autonomie en zelfredzaamheid. Je handelt steeds in samenspraak met de behandelende artsen en de collega’s van het multidisciplinaire team. Tenslotte vervul je een brugfunctie tussen het ziekenhuis en de extramurale partners.

- Je beschikt over een diploma Bachelor in het maatschappelijk werk / bachelor in het sociaal werk 
- Je hebt een sterke affiniteit met mensen met een psychiatrische problematiek 
- Je kan zelfstandig en in multidisciplinair teamverband werken 
- Je beschikt over goede communicatievaardigheden en een empathische houding 
- Je neemt initiatief en bent stressbestendig 
- Je bent bereid tot zelfreflectie 
- Enige (stage)ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en specifiek in een residentiële psychiatrische setting is een pluspunt

Wij bieden je:
- Een vervangingscontract (wegens zwangerschap) tot ca. eind oktober 2018, jobtime 80 % (donderdag thuis) 
- Indiensttreding vanaf februari 2018
- Werken in de non-profit sector 
- Verloning volgens het wettelijk barema van maatschappelijk werker aangevuld met extralegale voordelen
- Een uitdagende opdracht in een dynamisch regionaal psychiatrisch ziekenhuis met campussen te Sint-Niklaas en Beveren

Meer informatie?
Contacteer Elke Daelman, stafmedewerker 
paramedische functies op 03 760 06 42
 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar APZ Sint-Lucia
t.a.v. Peter Marissen, algemeen directeur 
Ankerstraat 91 - 9100 Sint-Niklaas

of mail naar alg.dir@apzst-lucia.be

 

Rechtstreeks solliciteren kan via:alg.dir@apzst-lucia.be
Bekijk de vacature online via:http://www.apzst-lucia.be/

Vervaldatum: 31/01/2018